8. Välj prenumeration

För att välja prenumeration, klicka på fliken Prenumeration som du hittar i högra hörnet när du är på sidan Dash (ditt Dashboard). 


Tre olika prisplaner

  1. Välj plan och följ stegen för att sätta igång betalningen. 
  2. Välj om du vill betala årsvis eller månadsvis.
  3. För få en detaljerad lista av vad varje plan innehåller så klicka på "jämför de olika prenumerationerna" som du hittar under de tre planerna.

Domäner

För att kunna köpa domän/koppla domän (steg 9.) behöver du ha valt plan och satt igång betalningen i det här steget.