6. Menyval och webbsidestruktur

Under fliken meny så är det lätt att strukturera sidorna. Ta tag i flytta markören till vänster om varje sida och dra sidan upp eller nedåt för att ändra ordningen på menyvalen till den ordning du vill att de ska visas i menyn.

Undersidor

Gär så här för att lägga en sida som en undersida till en annan.
 

  1. Dra sidan så att den ligger under den sida som den ska vara undersida till (här blir beställa hemleverans undersida till Veckans meny). 
  2. Klicka på de tre prickarna till höger på sidan och klicka på "undersida"

Menyval till en extern sida

  • Via plustecknet, lägg till en ny sida
  • Ett nytt menyval skapas. Välj namn
  • Klicka på de tre prickarna för att välja länk

 I länkväljaren:

  1. Se till att Extern sida är markerad
  2. Klistra in den länk dit du vill menyvalet skall länka
  3. Välj att öppna i ny flik